زبان انگلیسی | نقشه سایت | تماس با مدیریت    
Member Login
User Name:


Password: 
 
 
سرویس و خدمات
 
 


 
 
  شركت در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت  
     

به نام خداوند بخشنده مهربان

احتراما بدینوسیله از جنابعالی و همکاران گرامیتان دعوت می گردد، تا از غرفه گروه صنعتی هواسازن صبا در پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، از آخرین محصولات و دستاوردهای این مجموعه با برند تجاری بازدید فرمائید.

تاریخ برگزاری:  13 مهر ماه لغایت 16 مهر ماه 1394

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران -  فضای باز روبروی سالن 35
 
 
 
 
 
  شركت در بیست و دومین نمايشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته  
     

به نام خداوند بخشنده مهربان

احتراما بدینوسیله از جنابعالی و همکاران گرامیتان دعوت می گردد، تا از غرفه گروه صنعتی هواسازن صبا در بیست و دومین نمايشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته از آخرین محصولات و دستاوردهای این مجموعه با برند تجاری بازدید فرمائید.

تاریخ برگزاری:   5 لغایت 8 خرداد ماه 1394

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران -  سالن 41 - غرفه 12
   
 
 
 
 شركت در بیستمین نمايشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی  
     

به نام خداوند بخشنده مهربان

احتراما بدینوسیله از جنابعالی و همکاران گرامیتان دعوت میگردد، تا از غرفه گروه صنعتی هواسازن صبا در بیستمین نمايشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، از آخرین محصولات و دستاوردهای این مجموعه با برند تجاری بازدید فرمائید.

تاریخ برگزاری:   16 لغایت 19 اردیبهشت ماه 1394

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران -  سالن 18 - غرفه 5
   
 
 
 
 
 
 شركت در بیست و یکمین نمايشگاه چاپ و بسته بندی  
     

به نام خداوند بخشنده مهربان

احتراما بدینوسیله از جنابعالی و همکاران گرامیتان دعوت می گردد، تا از غرفه گروه صنعتی هواسازن صبا در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی، از آخرین محصولات و دستاوردهای این مجموعه با برند تجاری بازدید فرمائید.

تاریخ برگزاری:   6  دی  لغایت 9 دی ماه 1393

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران -  سالن 18 - جنب درب ورودی
 
 
 
 
 شركت در نهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست  
     

به نام خداوند بخشنده مهربان

احتراما بدینوسیله از جنابعالی و همکاران گرامیتان دعوت میگردد، تا از غرفه گروه صنعتی هواسازن صبا در نهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست از آخرین محصولات و دستاوردهای این مجموعه با برند تجاری بازدید فرمائید.

تاریخ برگزاری:  3 مهر ماه لغایت 7 مهر ماه 1393

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران -  سالن (38A) غرفه شماره 20
 
 
 
 
 
 
 شركت در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران  
     

به نام خداوند بخشنده مهربان

احتراما بدینوسیله از جنابعالی و همکاران گرامیتان دعوت میگردد، تا از غرفه گروه صنعتی هواسازن صبا در چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران از آخرین محصولات و دستاوردهای این مجموعه با برند تجاری بازدید فرمائید.

تاریخ برگزاری:  14 مهر ماه لغایت 17 مهر ماه 1393

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران -  سالن (35) غرفه شماره 26
 
 
 
 
 
 
 شركت در بیست و یکمین نمايشگاه بیستمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته  
     

به نام خداوند بخشنده مهربان

احتراما بدینوسیله از جنابعالی و همکاران گرامیتان دعوت میگردد، تا از غرفه گروه صنعتی هواسازن صبا در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته از آخرین محصولات و دستاوردهای این مجموعه با برند تجاری بازدید فرمائید.

تاریخ برگزاری:  9 خرداد ماه لغایت 12 خرداد ماه 1393

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران -  سالن (38A) غرفه شماره 35
 
 
 
 
 

 

شركت در بیستمین نمايشگاه چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته آذر-دی ماه 1392  
 
 
به نام خداوند بخشنده مهربان

احتراما بدینوسیله از جنابعالی و همکاران گرامیتان دعوت میگردد، تا از غرفه گروه صنعتی هواسازن صبا در بیستمین نمایشگاه بین المللی چاپ، بسته بندی و ماشین آلات وابسته، از آخرین محصولات و دستاوردهای این مجموعه با برند تجاری بازدید فرمائید.

تاریخ برگزاری:   28  آذر  لغایت 1 دی ماه 1392

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران -  سالن 41 غرفه شماره 11 (جنب درب ورودی غرفه)
 
 
 
 
 

 

  شركت سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران - مهرماه 1392  
 
 
به نام خداوند بخشنده مهربان

احتراما بدینوسیله از جنابعالی و همکاران گرامیتان دعوت میگردد، تا از غرفه گروه صنعتی هواسازن صبا در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران از آخرین محصولات و دستاوردهای این مجموعه با برند تجاری بازدید فرمائید.

تاریخ برگزاری: یکشنبه 14 مهر 1392 لغایت چهارشنبه 17 مهر 1392

محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران - درب جنوب غربی سالن 35 (غرفه شماره 33)
 
 
 
 

 

  شركت در نوزدهمین نمايشگاه چاپ و بسته بندی آذر-دی ماه 1391  
 
 
به نام خداوند بخشنده مهربان

بدینوسيله از جنابعالی دعوت به عمل مي آيد از غرفه گروه صنعتی هواسازان صبا در نوزدهمین نمايشگاه چاپ و بسته بندی بازديد فرماييد.

از تاريخ 29 آذر لغايت 2 دی ماه 1391

مكان: بزرگراه شهید چمران، محل دايمی نمايشگاههای بين المللی تهران
سالن شماره:  40        غرفه شماره: 10
 
 

 

  شركت در هجدهمين نمايشگاه چاپ و بسته بندی - آذر ماه 1390  
 
 
به نام خداوند بخشنده مهربان

بدینوسيله از جنابعالی دعوت به عمل مي آيد از غرفه گروه صنعتی هواسازان صبا در هجدهمين نمايشگاه چاپ و بسته بندی بازديد فرماييد.

از تاريخ 18 آذر لغايت 1 دی ماه 1390

مكان: بزرگراه شهید چمران، محل دايمی نمايشگاههای بين المللی تهران
سالن شماره:  35        غرفه شماره: 101
 
 
 

 

  شركت در يازدهمین نمايشگاه بین المللی صنعت تهران  
 
   
به نام خداوند بخشنده مهربان

بدینوسيله از جنابعالي دعوت به عمل مي آيد از غرفه گروه صنعتی هواسازان صبا در يازدهمین نمايشگاه بین المللی صنعت تهران بازديد فرماييد.

از تاريخ 14لغايت 17مهر ماه 1390
ساعت بازديد:9 صبح الی 4 بعد از ظهر

مكان: بزرگراه شهید چمران، محل دايمی نمايشگاههای بين المللی تهران
سالن شماره:  35        غرفه شماره: 29
In The Name Of God

You are cordially invited to visit our stand (HAVA SAZAN SABA)
In the 11" Iran Industry Tehran

Tehran international Permanent Fairground
6-9 oct.2011 at 9:00-16:00


Hall No. 35       Stand No. 29
 
 
  شركت در سومين نمايشگاه نوشيدنيها و صنايع وابسته تهران  
 
   
به نام خداوند بخشنده مهربان

بدینوسیله از جنابعالی دعوت به عمل مي آید از غرفه گروه صنعتی هواسازان صبا در سومين نمايشگاه نوشيدنی ها و صنايع وابسته بازديد فرمایید.

از تاريخ 22لغايت 25شهريور ماه 1390
ساعت بازديد:9 صبح الي 4 بعد از ظهر

مكان: بزرگراه شهید چمران ، محل دايمی نمايشگاههای بين المللی تهران
سالن شماره 27 غرفه شماره 22
In The Name Of God

You are cordially invited to visit our stand (HAVA SAZAN SABA)
In the 3" Iran Drink Fair

IDF 2011

Tehran international Permanent Fairground
13-16 Sep.2011 at 9:00-16:00

Hall No. 27 Stand No. 22
   
 
 
Web site designed by Tafsirgaran Systems co. Copyright © 1969-2015 Hava Sazan Saba co. All rights reserved