در حال بروز رسانی - در حال بروز رسانی - در حال بروز رسانی - در حال بروز رسانی - در حال بروز رسانی - در حال بروز رسانی
is Updating - is Updating - is Updating - is Updating - is Updating - is Updating - is Updating
 

   
 
هوای فشرده محقق ایرانیان
گروه صنعتی هواسازان صبا
 
 
تولید کننده کمپرسور و تجهیزات جانبی هوای فشرده
Products of Air Compressor and Equipment
info@havasazansaba.com sales1@havasazansaba.com export@havasazansaba.com
 

Head Office:

Address:   Unit 27, Nemoune Building, No. 396/1 Azadi Ave., Tehran, IRAN  
Tel.:   (+98 21) 5541 42 29 - (+98 21) 6684 10 07 - 9  
FAX:   (+98 21) 6684 10 83  
 

دفتر مرکزی:

    تهران، خیابان آزادی، نرسیده به خوش، پلاک 1/396 ساختمان نمونه طبقه سوم،  واحد 27 آدرس:
    (021) 5541 42 29 - (021) 6684 10 07 - 9 تلفن:
    (021) 6684 10 83 فکس:
     

Factory:

Address:   No. 36, 17th ST., Chahar Dange Industrial city, Tehran, IRAN  
Tel.:   (+98 21) 5526 06 80 - 1 - (+98 21) 5525 86 98  
FAX:   (+98 21) 5525 47 85  
 

کارخانه:

  تهران، شهرک صنعتی چهار دانگه، خیابان هفدهم،  پلاک 36 آدرس:
  (021) 5525 86 98 - (021) 5526 06 80 - 1 تلفن:
   (021) 5525 47 85 فکس:
     

Exhibition & Shoping

Address:   No. 125  & 127, Makhsous ST.,  Qazvin Ave., Tehran, IRAN  
Tel.:   (+98 21) 5542 35 26 - (+98 21) 5542 35 24  
FAX:   (+98 21) 5541 13 75  
 

فروشگاه و نمایشگاه:

    تهران، خیابان قزوین، خیابان مخصوص، پلاک 125 و 127 آدرس:
    (021) 5542 35 26 - (021) 5542 35 24 تلفن:
    (021) 5541 13 75 فکس: